Porady prawne

Podział majątku przed rozwodem – podział majątku wspólnego w praktyce

Podział majątku przed rozwodem – podział majątku wspólnego w praktyce

Klienci Kancelarii często pytają nas czy jest możliwe dokonanie podziału majątku jeszcze przed uzyskaniem rozwodu? Śpieszymy z odpowiedzią. Czym jest wspólność majątkowa małżeńska? Zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że wszystko co zostało nabyte w trakcie małżeństwa – za środki z niego pochodzące (np. wynagrodzenie za pracę jednego z małżonków) wchodzi do majątku wspólnego. Jak zrezygnować z wspólności majątkowej? Jeżeli małżonkowie nie chcą, aby w ich istniejącym małżeństwie istniała wspólność majątkowa małżeńska muszą w tym celu udać się do notariusza i …
przerwa w karze ze względu na rodzinę skazanego

Przerwa w karze ze względu na rodzinę

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się zagadnieniu przerwy w karze z uwagi na sytuację rodzinną skazanego. Przerwa w karze ze względu na rodzinę skazanego – przesłanki Jedną z fakultatywnych przesłanek udzielenia skazanemu przerwy w wykonywaniu przez niego kary pozbawienia wolności może być ciężka sytuacja osobista skazanego – np. związana z sytuacją rodzinną. Często bowiem jest tak, że skazany jest jedyną osobą posiadającą stałą pracę zarobkową, która utrzymuje rodzinę. Nie rzadko zdarzają się również sytuacje, kiedy to skazany zajmuje się ciężko chorym członkiem rodziny (matką, żoną itd.) a brak jest innych krewnych, …
Rekompensata za pracę w warunkach szkodliwych

Rekompensata za pracę w warunkach szkodliwych

Rekompensata to forma odszkodowania przyznawanego osobom, które nie uzyskały prawa do wcześniejszej emerytury z warunków szkodliwych. Jest ona dodatkiem do kapitału początkowego, co skutkuje zwiększeniem podstawy obliczenia emerytury. Kryteria uprawniające do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach O uprawnieniach do rekompensaty decydują następujące przesłanki: Złożenie wniosku o emeryturę – ubezpieczony musi wystąpić z wnioskiem o emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach – ubezpieczony musi legitymować się co najmniej 15-letnim okresem pracy w szczególnych …
do góry