Przerwa w karze ze względu na rodzinę

przerwa w karze ze względu na rodzinę skazanego

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się zagadnieniu przerwy w karze z uwagi na sytuację rodzinną skazanego.

Przerwa w karze ze względu na rodzinę skazanego – przesłanki

Jedną z fakultatywnych przesłanek udzielenia skazanemu przerwy w wykonywaniu przez niego kary pozbawienia wolności może być ciężka sytuacja osobista skazanego – np. związana z sytuacją rodzinną.

Często bowiem jest tak, że skazany jest jedyną osobą posiadającą stałą pracę zarobkową, która utrzymuje rodzinę. Nie rzadko zdarzają się również sytuacje, kiedy to skazany zajmuje się ciężko chorym członkiem rodziny (matką, żoną itd.) a brak jest innych krewnych, którzy mogliby się tą osobą zająć.

Jak wystąpić z wnioskiem o przerwę w odbywaniu kary ze względu na rodzinę?

W takiej sytuacji – skazany może wystąpić z wnioskiem o udzielenie mu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Wniosek ten należycie opłacony należy złożyć do Sądu Penitencjarnego w okręgu, w którym skazany odbywa karę pozbawienia wolności. Maksymalny okres na jaki można ubiegać się o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na sytuację rodzinną wynosi do roku czasu.

Z uwagi na fakt, że Sądy bardzo ostrożnie podchodzą do kwestii związanych z udzieleniem przerwy w karze wniosek należy bardzo dobrze uzasadnić i przedłożyć niezbędne dokumenty, które zwiększą szanse na jego uznanie przez Sąd.

Pomoc prawna przy wnioskach o przerwę w odbywaniu kary

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sporządzeniu wniosku o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności – zapraszamy do umówienia spotkania. Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego i oferuje reprezentację w sprawach tej dziedziny prawa.

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

do góry