Podział majątku przed rozwodem – podział majątku wspólnego w praktyce

Podział majątku przed rozwodem – podział majątku wspólnego w praktyce

Klienci Kancelarii często pytają nas czy jest możliwe dokonanie podziału majątku jeszcze przed uzyskaniem rozwodu? Śpieszymy z odpowiedzią.

Czym jest wspólność majątkowa małżeńska?

Zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że wszystko co zostało nabyte w trakcie małżeństwa – za środki z niego pochodzące (np. wynagrodzenie za pracę jednego z małżonków) wchodzi do majątku wspólnego.

Jak zrezygnować z wspólności majątkowej?

Jeżeli małżonkowie nie chcą, aby w ich istniejącym małżeństwie istniała wspólność majątkowa małżeńska muszą w tym celu udać się do notariusza i zawrzeć umowę majątkową małżeńską, mocą której wyłączą ją. Potrzebna jest zgoda drugiego małżonka na zawarcie takiej umowy.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

W uzasadnionych przypadkach można żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Żądanie to należy zgłosić do właściwego Sądu. Warto zasięgnąć porady profesjonalnego pełnomocnika np. w osobie Adwokata, który nie tylko pomoże ocenić, czy w Państwa przypadku istnieją uzasadnione okoliczności pozwalające na uzyskanie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, ale także sporządzi dla Państwa pismo inicjujące postępowanie.

Rozdzielność majątkowa a podział majątku wspólnego

Dopiero po uzyskaniu rozdzielności majątkowej możemy dokonać podziału majątku wspólnego.

Podziału majątku wspólnego można wówczas dokonać nawet, gdy strony nadal pozostają małżeństwem. Podziału można dokonać przed sądem lub zawierając pomiędzy małżonkami odpowiednią umowę.

Pomoc prawna – podział majątku wspólnego

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w kwestiach związanych z podziałem majątku wspólnego – zapraszamy do kontaktu!

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

do góry