Rekompensata za pracę w warunkach szkodliwych

Rekompensata za pracę w warunkach szkodliwych

Rekompensata to forma odszkodowania przyznawanego osobom, które nie uzyskały prawa do wcześniejszej emerytury z warunków szkodliwych. Jest ona dodatkiem do kapitału początkowego, co skutkuje zwiększeniem podstawy obliczenia emerytury.

Kryteria uprawniające do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach

O uprawnieniach do rekompensaty decydują następujące przesłanki:

  1. Złożenie wniosku o emeryturę – ubezpieczony musi wystąpić z wnioskiem o emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  2. 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach – ubezpieczony musi legitymować się co najmniej 15-letnim okresem pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze
  3. Brak prawa do wcześniejszej emerytury – ubezpieczony nie może mieć ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, na przykład z Karty Nauczyciela czy emerytury pomostowej.
  4. Utrata możliwości przejścia na emeryturę – dotyczy to osób, które straciły możliwość przejścia na emeryturę w związku z wygaśnięciem odpowiednich przepisów po 31 grudnia 2008 r.

Praca w szczególnych warunkach a wcześniejsza emerytura

Praca w szczególnych warunkach, uprawniająca do wcześniejszej emerytury, jest ściśle określona w Rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. Dotyczy to pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, która jest wymieniona w załączniku do rozporządzenia.

Coraz częściej zdarza się, że ZUS odmawia prawa do rekompensaty z uwagi na rozbieżności w nazewnictwie stanowiska wpisanego w świadectwie pracy – a stanowiskiem wynikającym z Wykazu A ww. rozporządzenia. W takich sytuacjach konieczne jest skierowanie odwołania do Sądu.

Adwokat Dominika Podleśny-Głyk – Twój Partner w sprawach emerytalnych

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz spraw emerytalnych. Oferujemy wszechstronną pomoc prawną, mając na celu optymalne rozwiązanie każdej, nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji.

Pomożemy Ci w pełnym zakresie spraw związanych z ubieganiem się o rekompensatę za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, szczególnie jeśli Twoja praca była związana z warunkami szczególnymi lub o szczególnym charakterze. Nasza kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu – od analizy kwalifikowalności, przez przygotowanie niezbędnych dokumentów, aż po reprezentację przed organami emerytalnymi i sądami.

Rozumiemy, jak ważne jest dla Ciebie, aby Twoje prawa były w pełni respektowane i abyś otrzymał należne Ci świadczenia. Dlatego naszym celem jest, aby każdy klient kancelarii otrzymał indywidualne, zaangażowane wsparcie, które pomoże mu skutecznie przejść przez złożony proces prawny.

Zapraszamy do kontaktu, abyśmy mogli wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji!

Share
do góry