Prawo cywilne

Reprezentacja w sprawach cywilnych

Kancelaria adwokacka oferuje wszechstronną pomoc i wsparcie w różnorodnych aspektach prawa cywilnego. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie skutecznej ochrony interesów naszych Klientów.

Kancelaria Adwokacka w Sosnowcu

Sprawy cywilne

  • Sprawy o zapłatę

  • Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

  • Zasiedzenie

  • Zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych

  • Spory z ubezpieczycielami

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa cywilnego, w szczególności pomaga Klientom w sprawach takich jak m.in.:

Adwokat od spraw cywilnych

Specjalizujemy się w takich dziedzinach prawa cywilnego jak:

Sprawy o zapłatę

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w odzyskiwaniu długów, zarówno na etapie polubownym, jak i w drodze postępowania sądowego. Dzięki naszym usługom Klienci mogą liczyć na efektywne dochodzenie ich należności, w tym przeprowadzenie negocjacji, przygotowanie wezwań do zapłaty oraz reprezentowanie ich interesów przed sądami wszystkich instancji.

Sprawy o ochronę dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych to kluczowy obszar naszej praktyki. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi naruszenia prywatności, niesłusznego wykorzystania wizerunku, czy też innych wartości niematerialnych. Podejmujemy działania prawne mające na celu przywrócenie stanu sprzed naruszenia oraz uzyskanie odpowiednich odszkodowań dla naszych Klientów.

Sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań za szkody materialne i niematerialne. Wspieramy Klientów w negocjacjach oraz procesach sądowych, dążąc do maksymalizacji wysokości odszkodowań, które pomogą zadośćuczynić za doznane krzywdy.

Zasiedzenie

Oferujemy pomoc prawną w procesie zasiedzenia, który umożliwia nabywanie praw własności nieruchomości przez długoletnie, nieprzerwane posiadanie. Nasza kancelaria prowadzi Klientów przez cały proces, od analizy prawnej, przez zbieranie niezbędnych dowodów, aż po reprezentowanie przed sądem.

Zniesienie współwłasności

Działamy na rzecz Klientów pragnących zniesienia współwłasności nieruchomości, umożliwiając im wygodne i sprawiedliwe rozdzielenie majątku. Nasze usługi obejmują mediację między współwłaścicielami, przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz reprezentowanie w postępowaniach sądowych.

Ustanowienie drogi koniecznej

Pomagamy w uzyskaniu drogi koniecznej, która jest niezbędna do korzystania z nieruchomości. Wspieramy Klientów w uzyskiwaniu prawa do przejazdu lub przechodu, co jest kluczowe w przypadku działek nieposiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych

Reprezentujemy mieszkańców w sporach z wspólnotami mieszkaniowymi, skupiając się na zaskarżaniu uchwał, które są sprzeczne z prawem lub szkodliwe dla naszych Klientów. Nasza kancelaria prowadzi przez proces, zaczynając od analizy sytuacji prawnej, aż po działania sądowe.

Analiza i przygotowywanie umów cywilnoprawnych

Oferujemy usługi związane z przygotowaniem i analizą umów, aby zapewnić ich zgodność z obowiązującym prawem oraz ochronę interesów naszych Klientów. Specjalizujemy się w umowach kupna-sprzedaży, najmu, leasingu oraz wielu innych.

Sprawy konsumenckie

Zajmujemy się ochroną praw konsumentów, w tym pomocą w odwołaniach, reklamacjach i dochodzeniu należności. Nasze działania są skierowane na zapewnienie, że prawa konsumentów są respektowane i chronione.

Spory z ubezpieczycielami

Reprezentujemy Klientów w negocjacjach i sporach z ubezpieczycielami, mając na celu uzyskanie należnych świadczeń ubezpieczeniowych. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na efektywne przeprowadzenie procesów odszkodowawczych.

Windykacja należności

Oferujemy kompleksowe usługi windykacyjne, obejmujące zarówno działania przedsądowe, jak i sądowe, mające na celu odzyskanie długów dla naszych Klientów. Nasze podejście jest skoncentrowane na skuteczności i etyce, gwarantując maksymalne rezultaty przy minimalnym zaangażowaniu Klienta.

Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

  • Doświadczenie: nasza Kancelaria ma wieloletnią praktykę i głęboką wiedzę prawną z zakresu spraw cywilnych.
  • Indywidualne podejście: Każda sprawa jest dla nas unikatowa, a strategie są dostosowane do specyficznych potrzeb.
  • Skuteczność: Maksymalizujemy szanse na sukces, dbając o najlepsze reprezentowanie interesów naszych Klientów.

Kontakt z Kancelarią w sprawach cywilnych

Jeśli potrzebujesz wsparcia w sprawach z zakresu prawa cywilnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązania dla Twojej sytuacji. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.

do góry